Facts om klubben

Billund Bordtennis er en underafdeling af Billund Idrætsforening.

Klubben har sin egen bestyrelse og formanden repræsenterer klubben i hovedbestyrelsen i Billund Idrætsforening.

Puslinge deltager ikke i holdturnering, men får tilbud om enkelte stævner i løbet af året.

Yngre Drenge/Piger, Piger/Drenge samt Juniorer deltager i holdturneringer rundt i Jylland samt får tilbud om diverse stævner i løbet af året.

Træneren for de respektive hold deltager i stævnerne "De Jyske Mesterskaber" samt "Landsmesterskaberne", som begge er i foråret.

Resten af stævnerne deltager man selv i, men ofte i samarbejde med de andre spillere og forældre.

Klubben tilmelder til holdturneringer og sender nærmere info ud til de medlemmer, som er tilmeldt og som skal ud og spille.

Spørg din træner, hvis du er i tvivl om noget, eller skriv til bestyrelsen.